Dječji vrtić Zvončić Ozalj

Vrtić je dječja kuća, drugi dječji dom!

OBAVIJEST O REZULTATIMA UPISA DJECE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020-2021


DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ OZALJ
TRG BRAĆE RADIĆ 4
47280 OZALJ
KLASA: 053-03/20-01/02
URBROJ: 2133-81-01-20-01

U Ozlju, dana 19. lipnja 2020. godine

OBAVIJEST O REZULTATIMA UPISA DJECE
U REDOVITI PROGRAM VRTIĆA
U PEDAGOŠKU 2020./2021. GODINU

 

Obavještavamo roditelje/ skrbnike djece rane i predškolske dobi koji su predali Zahtjev za upis djeteta u redoviti program Vrtića za pedagošku 2020./2021. godinu da su


UPISANA SVA DJECA S PREBIVALIŠTEM
NA PODRUČJU GRADA OZLJA.

Pozivamo roditelje novoupisane djece da dođu na roditeljski sastanak
09. 07. 2020. godine (četvrtak), u 17.00 sati, u hol vrtića.
Na roditeljskom sastanku roditelji će dobiti Rješenja o upisu i sve potrebne informacije za polazak djeteta u Vrtić od 01.09.2020. godine.

Ravnateljica:
Vesna Novosel