Dječji vrtić Zvončić Ozalj

Vrtić je dječja kuća, drugi dječji dom!

Healthy Meal

healthymeal

O nama

 

Slika igralista

Dječji vrtić u Ozlju počinje s djelovanjem  01.09. 1978.godine, u sastavu Osnovne škole "Slava Raškaj".

Početkom 1998. godine odvaja se od škole i postaje samostalan. S datumom 03.02.2003. seli se u novi prelijepi prostor na adresi Trg braće Radić 4 i mijenja ime iz Dječji vrtić Ozalj u Dječji vrtić Zvončić Ozalj.

Osnivač i vlasnik vrtića je grad Ozalj.

 

Dječji vrtić Zvončić Ozalj je ustanova koja se bavi ranim i predškolskim odgojem i obrazovanjem djece, te skrbi o djeci od navršenih godinu dana života do polaska u osnovnu školu. 

Vrtić za područje grada ostvaruje redoviti desetosatni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu rane i predškolske dobi, koji je prilagođen razvojnim potrebama djece, njihovim mogućnostima i sposobnostima.

U vrtiću se provodi i program predškole. Za djecu koja pohađaju vrtić, program predškole integriran je u redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja, a za djecu koja ne pohađaju vrtić Program predškole organiziran je dva puta tjedno, u popodnevnim satima. Također, u popodnevnim satima, provode se i kraći odgojno- obrazovni programi: igraonica opći tip, engleska igraonica i folklorna igraonica.

 

Dječji vrtić Zvončić Ozalj dopunjava obiteljski odgoj i svojom otvorenošću uspostavlja djelatnu suradnju s roditeljima i neposrednim dječjim okružjem.