Dječji vrtić Zvončić Ozalj

Vrtić je dječja kuća, drugi dječji dom!

Healthy Meal

healthymeal

Zaposlenici

RAVNATELJICA: Melita Golub

STRUČNI SURADNIK PEDAGOG: Karla Lenuzzi Jakšić

ZDRAVSTVENI VODITELJ: Vlasta Bucković

JASLIČKE ODGOJNE SKUPINE:

 

1.

Medvjedići – mlađa

15

Gordana Novosel

Bojana Cvijak

2.

Slonići – mlađa

15

Vesna Kosić

Petra Puh

3.

Tigrići – starija

18

Monika Kolar

Maja Matijašić

4.

Lavići - starija

18

Draženka Krnežić

Monika Bogović

asistent

5.

Pužići – mlađa

20

Ivana Šaflin

Valentina Perla

6.

Bubamare – mlađa

20

Petra Tkalac

Ana Golik

asistentica Vlasta Bucković

7.

Pčelice - srednja

23

Ines Jalševac Pećarić

Ivana Smenderovac

8.

Leptirići – srednja

27

Ksenija Kirinčić

Biljana Treskanica

9.

Vrapčići – mješovita starija

27

Karolina Ilijanić

Đurđica Rožić

asistentica Marija Matijašić

10.

Ježići – starija predškolska

31

Martina Vratarić

Željka Bujan Belavić

Ana Šoštarić

 

KUHARICA: Mira Zoretić
POMOĆNA KUHARICA: Kristina Blažina

Pralja i pomoćna kuharica: Marina Lukač

SPREMAČICE:

Ljubica Bajer
Gordana Ferenac
Zlata Kobasić