Dječji vrtić Zvončić Ozalj

Vrtić je dječja kuća, drugi dječji dom!

Healthy Meal

healthymeal

DODATNE OBAVIJESTI O PROVOĐENJU E-UPISA U DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ OZALJ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023.-2024.

DODATNE OBAVIJESTI O PROVOĐENJU E-UPISA U DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ OZALJ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023.-2024.

 

Poštovani roditelji,

U periodu od  11. svibnja 2023. do 19. svibnja 2023. godine (do 24,00 sata kada se aplikacija automatski zatvara) provoditi će se e-Upisi u Dječji vrtić Zvončić Ozalj preko linka https://e-upisi.hr/sukladno korisničkim uputama Upute za roditelje-Upute za korištenje sustava.

 Roditelji trebaju imati pristup sustavu e-Građani, na koji se mogu prijaviti korištenjem bilo koje od 27 različitih vjerodajnica (lista svih prihvaćenih vjerodajnica nalazi se na https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792).

Prije upisa Vas molimo da provjerite podatke koji su od značaja za upis (ispravni podaci o djetetu i obitelji.)

Kriteriji za upis djeteta bit će vidljivi u aplikaciji za upise.

Roditelji su dužni označiti koje kriterije zadovoljavaju te priložiti potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje bodova prema kriterijima (e-radna knjižica, dokaz o školovanju, dokaz o primanju dječjeg doplatka, dokaz o samohranom roditeljstvu, rodni list za troje ili više djece, dokaz o udomiteljstvu, medicinska dokumentacija odnosno nalaz tijela vještačenja, potvrda o pohađanju vrtića za brata/sestru...) 

Obavezna dokumentacija koju roditelj prilaže u sustavu je i Knjižica imunizacije iz koje je vidljivo da je dijete uredno (redovito) cijepljeno protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja i/ili potvrdu liječnika o postojanju kontraindikacija za cijepljenje djeteta protiv određenih bolesti.

Obrazac Inicijalnog upitnika donosi se prilikom dolaska na inicijalni razgovor.

 obrazac je dostupan putem linka: Inicijalni upitnik 2023.

U periodu od 21. svibnja do 5. lipnja roditelji su obvezni ponovno ući u aplikaciju i provjeriti trebaju li dopuniti svoju prijavu.

Objava rezultata bodovanja će biti 12. lipnja 2023. godine.