Dječji vrtić Zvončić Ozalj

Vrtić je dječja kuća, drugi dječji dom!

Healthy Meal

healthymeal

2. obavijest o e-Upisima DV Zvončić Ozalj

NOVO!


E-UPISI ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022.-2023.


Zahtjevi za e-Upis predaju se u vremenu od 12. 5. – 20. 5. 2022. koristeći poveznicu https://vrtici.e-upisi.hr/. U prilogu se nalaze i detaljne upute za roditelje (Detaljne upute za roditelje.pdf -  LINK)  Ponovno napominjemo kako trebate imati pristup sustavu e-Građani, na koji se možete prijaviti korištenjem bilo koje od 27 različitih vjerodajnica (lista svih prihvaćenih vjerodajnica nalazi se na poveznici https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792). Molimo vas da prije upisa provjerite podatke koji su od značaja za upis (da su sustavu e-Građani vidljivi podaci o djeci, da je prijavljena ispravna adresa i slično).
 
                                                                                                                                                                                                          Dječji vrtić Zvončić Ozalj
                                                                                                                                                                                                                 Upravno vijeće