Dječji vrtić Zvončić Ozalj

Vrtić je dječja kuća, drugi dječji dom!

Healthy Meal

healthymeal

Healthy Meal Standard

hms logo

 

Healthy Meal Standard je norma, Sustav za upravljanje kategorijama prehrane koji pomaže


• Boljoj organizaciji sustava prehrane
• Optimizaciju troškova
• Razvoj proizvoda i usluga
• Usklađivanje dokumentacije sa zakonom
• Jelovnik i normativa za posebne prehrambene potrebe ovisne o odabranim kategorijama i potrebi vrtića ili škole

Healthy Meal Standard (HMS) je međunarodni certificirani sustav upravljanja kategorijama prehrane koji omogućava izravno obraćanje prema ciljanim skupinama gostiju sa posebnim prehrambenim potrebama. HMS je jamstveni žig zaštićen na međunarodnoj razini.
Globalni partner u području certifikacije norme HMS2020 i provođenje nadzora je Bureau Veritas Croatia.
Healthy Meal Standard- se u naš vrtić uvodi od 2020. godine
Healthy Meal Standard – je projekt koji je U Dječjem vrtiću Zvončić započeo 2020. godini uz pomoć Grada Ozlja a provodit će se u Dječjem Vrtiću Zvončić u Ozlju. Cilj projekta je sustavno mijenjati prehrambene navike djece sukladno novim preporukama i smjernicama koje daju nacionalna i međunarodna tijela u okviru prehrane te povezati vrtić s lokalnim OPG-om i tvrtkama u proizvodnji hrane. Ovim projektom dugoročno utječemo na pozitivnu sliku prehrambenih navika djece i njihove obitelji.
Više detalja na poveznici https://healthymealstandard.eu/

Healthy Meal Standard - brošura

JELOVNICI Healthy Meal Standard