Dječji vrtić Zvončić Ozalj

Vrtić je dječja kuća, drugi dječji dom!

Healthy Meal

healthymeal

Dan za zdrave zube

Obilježili smo dan za zdrave zube u zubicskupinama "Vrapčići" i "Ježići"

 

 

SKUPINA "VRAPČIĆI"

20170927 121700

       
20170927 121255 20170927 121305

                                    20170927 121209     20170927 121133 0

 

SKUPINA "JEŽIĆI"

 

20170927 124440

 

                                   20170927 122547    20170927 123950 0